Menu Zavrieť

Zariadenia na demineralizáciu, destiláciu vody pre laboratórne, lekárenské a technické účely

Ekologické, úsporné a pohodlné riešenie, ako si vyrobiť vždy čerstvú destilovanú vodu priamo na mieste aplikácie

Demineralizátor vody, na výrobu demineralizovanej vody, demineralizácia vody, demi voda, demineralizovaná voda

Demineralizátor vody AQUAPURE-Demi 3/50 In-Line

Demineralizátor vody AQUAPURE-Demi 3/50 In-Line slúži na demineralizáciu vody z vlastného vodného zdroja, pre technické a laboratórne účely pre menšie odbery filtrovanej vody. Zariadenie obsahuje In-Line vstupné filtre. Sedimentačný In-Line filter 5 mikron. pórovitosť,pre odfiltrovanie pevných čiastočiek z vody, ako kal, vodný piesok, hrdza, uhlíkovýIn-Line filter na dechloráciu vody. Tieto súčasti slúžia na predprípravu vody pred demineralizáciou v molekulárnej membráne. Kvalita vody po demineralizácií má hodnotu vodivosti okolo 10-15 µS/cm-1, TDS: 5-7 ppm/l, 5-7 mg/l minerálov. Výkon systému je 5-7litr./hod.vody. Pomer odpadová voda a permeát je 3-5:1 litr. Zariadenie je možné rozšíriť o zásobník vody a batériu s keramickým sedlom na odpúšťanie čistenej vody. Využitie domácnosti, laboratóriá, všade tam, kde postačuje vodivosť okolo 10-15 µS/cm-1. Životnosť vstupných filtrov je cca 4-6 mesiacov, v závislosti od kvality vstupnej vody a spotreby vody.

Destilátor vody, destilačný prístroj na vodu, laboratórny destilátor vody, demineralizátor vody

Demineralizátor vody AQUAPURE-Demi 4/75

Demineralizátor vody AQUAPURE-Demi 4/75 je vyššia rada od systému 3/50. Väčší výkon filtrácie, vstupné filtračné vložky s väčšou kapacitou. Sedimentačný filter 5 µm a 1µm, uhlíkový filter k dechlorácií vody 10″ CTO, a samotná molekulárna membrána (molekulárna membrána). Výkon systému 8-10 litr./hod. vody, zariadenie je vhodné pre väčšie odbery vody. Kvalita vody po demineralizácií pri výkone 75 GPD je okolo 10 µS/cm-1, TDS: 5 ppm/mg/l minerálov. Zariadenie je vhodné pre výrobu oplachovacej vody na sklo, pre oplachovanie citlivých materiálov na vodný kameň, pre laboratóriá, oplach laboratórneho skla, do myčiek laboratórneho skla a inštrumentária, atd. Zariadenie je možné rozšíriť o deionizačný stupeň s vložkou Mixed-Bed s objemom 0,75 litr., alebo napojenie na veľkokapacitnú demineralizačnú kolónu s objemom od 10, 15, 25, 30 litr. pre veľkoobjemové odbery demineralizovanej vody pre laboratórium, prípadne priemysel.

Destilátor vody, destilačný prístroj na vodu, laboratórny destilátor vody

Destilátor vody AQUAPURE-Lab 4/50 MB1

Destilátor vody AQUAPURE-Lab 4/50 MB1 v prevedení 1 x sedimentačný filter 5 µm 1 x uhlíkový filter 10″CTO, molekulárna membrána (molekulárna membrána), dočisťovací stupeň MIXED-BED s objemom 0,5 litr. iontomeniča.Uvedený destilátor vody je vhodný ako náhrada za klasický starý sklenený destilátor vody, pre laboratóriá (využitie pre základné analýzy, oplachy laboratórneho skla, riedenie roztokov …). Výkon filtrácie je 4-6 litr. vody /hod. Kvalita vody po dočistení cez zmes Anexu a Katexu je do 1 µS/cm-1. Systém je vhodný pre lekárne, ktoré ešte používajú zastaralé sklenené destilátory vody, ktoré majú vysokú spotrebu vody a elektrickej energie, pre iné technické aplikácie. Výmeny základných filtračných vložiek a ionexového lôžka sa vykonávajú na základe posúdenia kvality vstupnej vody, od spotreby čistenej vody a od požadovanej kvality permeátu. 

Destilačný prístroj na vodu, destilátor vody, demineralizátor vody

AQUAVIT Lab-Water
Vlčany 913, 925 84
okr. Šaľa  SLOVAKIA

Fakturačné údaje:
AQUAVIT s.r.o.
Vlčany 913
925 84 VLČANY
IČO: 47 624 67
DIČ: 2023986547
IČ DPH: Neplatci DPH.

Destilátor vody, destilačný prístroj na vodu, demi voda, destilovaná voda výroba

Tel.: +421 (0) 31-290 16 96
Tel.: +421 (0) 949 211 384

web: www.lab-water.sk


Spoločnosť zapísaná v OR okr.súdu
TRNAVA vložka 33655/T oddiel: Sro

Kontaktný formulár: