Zariadenia na dionizáciu vody

DESTILÁTORY VODY, DEMINERALIZÁCIA VODY

zariadenie na demineralizovanu vody

Demineralizátor vody AQUAPURE-Demi 3/50 slúži na demineralizáciu vody z vlastného vodného zdroja, pre technické a laboratórne účely pre menšie odbery filtrovanej vody. Zariadenie obsahuje vstupné filtre, ako Sedimentačný filter s pórovitosťou 5 mikron, pre odfiltrovanie pevných čiastočiek z vody, ako kal, vodný piesok, hrdza, uhlíkový filter na odchlórovanie vody. Tieto predfiltre slúžia na predprípravu vody pred demineralizáciou v molekulárnej membráne. Kvalita vody po demineralizácií má hodnotu vodivosti okolo 10-50 µS/cm-1. Výkon systému je 4-6 litr./hod. Pomer odpadová voda a permeát je 3-5:1/liter. Zariadenie je možné rozšíriť o zásobník vody s kohútikom na odpúšťanie demi vody. Využitie v laboratóriu, technický sektor. Životnosť vstupných filtrov je cca 4-6 mesiacov, v závislosti od kvality vstupnej vody a od spotreby vody.

zariadenie na demineralizovanu vody

Demineralizátor vody AQUAPURE-Demi 3/75 je vyššia rada od systému 3/50. Väčší výkon filtrácie, Sedimentačný filter 5 µm, uhlíkový filter na odchlórovanie vody 10″, a samotná molekulárna membrána. Výkon systému 6-9 litr./hod., zariadenie je vhodné pre väčšie odbery vody. Kvalita vody po demineralizácií pri výkone 75 GPD je okolo 10-50 µS/cm-1. Demineralizátor je vhodný na výrobu oplachovej vody, oplachovanie citlivých materiálov na vodný kameň, ako je sklo, a iné plochy vo výrobnom procese pre laboratóriá, umývanie laboratórneho skla, voda do myčiek laboratórneho skla a inštrumentária, a pod.. Zariadenie je možné rozšíriť o zásobník na vodu s objemom 25l.-30l.-50l. .

Destilátor vody laboratórny

Destilátor vody AQUAPURE-Lab 4/50MB  je vhodný ako náhrada za klasický starý sklenený destilátor vody, pre laboratórium rôzneho charakteru (využitie pre základné analýzy, oplachy laboratórneho skla, riedenie roztokov, voda do biochemického analyzátora …). Výkon filtrácie je 4-6 litr. vody /h. Kvalita vody po dočistení cez zmes ANEX/KATEX je do 1 µS/cm-1.Výmena základných filtračných vložiek á 4-6mes., výmena ionexu Mixed-Bed  sa vykonáva na základe zmerania vodivosti deionizovanej vody konduktometrom, vymení sa ionex ak je vodivosť vody vyššia ako je povolený štandard. K zariadeniu vieme dodať aj zásobníky na destilovanú/deionizovanú vodu podľa vlastného výberu.

Kontakt:

AQUAVIT Lab-Water
Vlčany 913
925 84 VLČANY
SLOVENSKO

0949 211 384

Volajte aj cez víkendy.

Kontaktný formulár

Copyright © 2021 AQUAVIT Lab Water