Destilačné zariadenia na vodu, demineralizátory vody
pre laboratórne, medicínske a technické aplikácie

Zariadenie na výrobu destilovanej vody, demineralizovanej vody. Prístroj na výrobu demi vody,destilácia vody, demineralizácia vody

Demineralizátor vody
AQUAPURE-Demi 3/50 In-Line

Demineralizátor vody AQUAPURE-Demi 3/50 In-Line slúži na demineralizáciu vody z vlastného vodného zdroja, pre technické a laboratórne účely pre menšie odbery filtrovanej vody. Zariadenie obsahuje In-Line vstupné filtre. Sedimentačný In-Line filter 5 mikron. pórovitosť,pre odfiltrovanie pevných čiastočiek z vody, ako kal, vodný piesok, hrdza, uhlíkovýIn-Line filter na dechloráciu vody. Tieto súčasti slúžia na predprípravu vody pred demineralizáciou v molekulárnej membráne. Kvalita vody po demineralizácií má hodnotu vodivosti okolo 10-50 µS/cm-1. Výkon systému je 4-6 litr./hod. Pomer odpadová voda a permeát je 3-5:1 liter. Zariadenie je možné rozšíriť o zásobník vody a batériu s keramickým sedlom na odpúšťanie čistenej vody. Využitie domácnosti, laboratóriá, výroba. Životnosť vstupných filtrov je cca 4-6 mesiacov, v závislosti od kvality vstupnej vody a spotreby vody.

Destilátor vody, destilačný prístroj na vodu, laboratórny destilátor vody, demineralizátor vody

Demineralizátor vody
AQUAPURE-Demi 4/75

Demineralizátor vody AQUAPURE-Demi 4/75 je vyššia rada od systému 3/50. Väčší výkon filtrácie, vstupné filtračné vložky s väčšou kapacitou. Sedimentačný filter 5 µm a 1µm, uhlíkový filter k dechlorácií vody 10″ CTO, a samotná molekulárna membrána (molekulárna membrána). Výkon systému 6-9 litr./hod. vody, zariadenie je vhodné pre väčšie odbery vody. Kvalita vody po demineralizácií pri výkone 75 GPD je okolo 10-50 µS/cm-1. Zariadenie je vhodné pre výrobu oplachovacej vody na sklo, pre oplachovanie citlivých materiálov na vodný kameň, pre laboratóriá, oplach laboratórneho skla, do myčiek laboratórneho skla a inštrumentária, atd. Zariadenie je možné rozšíriť o deionizačný stupeň s vložkou Mixed-Bed s objemom 0,75 litr., alebo napojenie na veľkokapacitnú demineralizačnú kolónu s objemom od 10, 15, 25, 30 litr. pre veľkoobjemové odbery demineralizovanej vody pre laboratórium, prípadne priemysel.

Zariadenie na výrobu destilovanej vody, demineralizovanej vody. Prístroj na výrobu demi vody,destilácia vody, demineralizácia vody

Destilátor vody
AQUAPURE-Lab 4/50 MB

Destilátor vody AQUAPURE-Lab 4/50 MB1 v prevedení 1 x sedimentačný filter 5 µm 1 x uhlíkový filter 10″CTO, molekulárna membrána (molekulárna membrána), dočisťovací stupeň MIXED-BED s objemom 0,5 litr. iontomeniča.Uvedený destilátor vody je vhodný ako náhrada za klasický starý sklenený destilátor vody, pre laboratóriá (využitie pre základné analýzy, oplachy laboratórneho skla, riedenie roztokov …). Výkon filtrácie je 4-6 litr. vody /h. Kvalita vody po dočistení cez zmes Anexu a Katexu je do 1 µS/cm-1. Systém je vhodný pre lekárne, ktoré ešte používajú zastaralé sklenené destilátory vody, ktoré majú vysokú spotrebu vody a elektrickej energie, alebo pre iné technické a laboratórne využitie. Výmena základných filtračných vložiek á 4-6mes., výmena ionexu sa vykonáva na základe posúdenia kvality výstupnej vody.

Kontakt:

AQUAVIT Lab-Water
Vlčany 913
925 84 VLČANY
SLOVENSKO

0949 211 384

Volajte aj cez víkendy.

Kontaktný formulár

Copyright © 2021 AQUAVIT Lab Water