Cenová - technologická ponuka

Cenu na destilátor vody nastavíme na základe konfigurácie a výkonu zariadenia

Do kontaktného formulára prosíme uvádzajte čo nejpodrobnejšie vaše požiadavky, parametre, na základe ktorých Vám vypracujeme na základe Vašich požiadaviek na výkon úpravovne vody a požadovanej kvality vody, uvedenia systémových parametrov a účelu využitia demineralizovanej vody.

Pre optimálne navrhnutie technologickej ponuky
sa riadime podľa nasledovných údajov:

1. Zdroj vody ( mestská voda-studňa ) ?
2. Tlak vody v systéme ?
3. Rozbor vody ( pri studničnej vode ) je potrebný !
4. Tvrdosť surovej vody ?
5. Merná elektrická vodivosť surovej vody?
6. Požadovaná spotreba vody /mesiac/24hod/za 1 hodinu 
7. Požadovaná kvalita vody po úprave v μS.cm-1
8. Potreba automatickej prevádzky úpravovne ANO/NIE ?
9. Zmennosť prevádzky?
10. Využitie destilovanej – demineralizovanej vody?

Pokiaľ nám neviete poskytnúť všetky uvedené údaje,
uveďte nám prosím aspoň údaje pod číslom 1,6, 7, 8, 9,10.

Pošlite nám požiadavku:

Pri aplikácií pre biochemické analyzátory sú potrebné údaje o analyzátore, ako sú spotreba vody analyzátora v cykle nasávania vody, počet cyklov nasávania vody za 24 hod., či má analyzátor vlastné čerpadlo nasávania vody, zásobník vody v analyzátore, max. povolená hranica vodivosti pre daný typ analyzátora, prípadne danej analýzy.

Copyright © 2019 AQUAVIT Lab Water