Cenová a technologická ponuka

Cenu na destilátor vody nastavíme na základe konfigurácie a výkonu zariadenia

Do kontaktného formulára prosíme uvádzajte čo nejpodrobnejšie vaše požiadavky, parametre, na základe ktorých Vám vypracujeme na základe Vašich požiadaviek na výkon úpravovne vody a požadovanej kvality vody, uvedenia systémových parametrov a účelu využitia demineralizovanej vody.

Pre optimálne navrhnutie technologickej ponuky sa riadime podľa nasledovných údajov:

1. Zdroj vody ( mestská voda-studňa ) 
2. Tlak vody v systéme
3. Rozbor vody ( v prípade studničnej vody/vrtu )
4. Tvrdosť surovej vody
5. Merná elektrická vodivosť surovej vody
6. Požadovaná spotreba vody /mesiac/24hod/za 1 hodinu 
7. Požadovaná kvalita vody po úprave v μS.cm-1
8. Potreba automatickej prevádzky úpravovne ANO/NIE
9. Smennosť prevádzky/Účel využitia demineralizovanej vody

Pokiaľ nám neviete poskytnúť všetky uvedené údaje, ktoré sa týkajú parametrov surovej vody, uveďte nám prosím aspoň údaje pod číslom 1,6, 7, 8, 9,

Pri aplikácií pre biochemické analyzátory sú potrebné údaje o analyzátore, ako sú spotreba vody analyzátora v cykle nasávania vody, počet cyklov nasávania vody za 24 hod., či má analyzátor vlastné čerpadlo nasávania vody, zásobník vody v analyzátore, max. povolená hranica vodivosti pre daný typ analyzátora, prípadne danej analýzy.

cena destilátora vody, demineralizáatora vody, cenová ponuka

Pošlite nám požiadavku: