Destilovaná voda

VÝROBA DESTILOVANEJ VODY, VYUŽITIE V PRAXI

Destilovaná voda špecifikácia

Destilovaná voda je para z vriacej vody, ktorá bola ochladená a vrátená do tekutého stavu. Každá voda, bez ohľadu na to, či pochádza z prírodného prameňa, artézskej studne alebo z bežného vodovodu môže obsahovať stopové prvky, množstvo minerálov, baktérií, pesticídov a iných kontaminantov, ktoré sa vo vode nachádzajú v pevnej alebo iónovej forme. Všetky uvedené kontaminanty, častice vo vode prítomné sú v laboratórnych a analytických aplikáciach považované za nežiadúce nečistoty. Preto na takéto účely sa používa chemicky čistá voda, destilovaná voda, alebo po novom deionizovaná voda.

Destilovaná voda

Výroba destilovanej vody

Zmena skupenstva vody môže prebiehať zvoľna (napr. na slnku) alebo zahrievaním až k bodu varu. Behom destilácie je od vody separované prakticky všetko, čo sa v nej nachádza a stává sa čistou (H2O). Je to čirá, bezfarebná tekutina, bez chuti a zápachu, je takmer nevodivá. Za normálného tlaku 101 kPa má teplotu topenia 0 °C a teplotu varu 100 °C. Nejväčšiu hustotu 1,000 g.cm-3 má voda pri 3,98 °C. pH destilovanej vody je neutrálne (pH=7). Vodivosť destilovanej vody je nižšia ako 11 μS.cm-1 a celkové množstvo rozpustených pevných látok musí byť pod 10 mg.dm-3.

V poslednej dobe sa destilovaná voda vyrába už šetrnejším spôsobom, na rozdiel od klasického procesu odparovania vody počas zahrievania. Vyrába sa fyzikálnou metódou filtrácie vody cez špeciálnu molekulárnu membránu, kde sa voda zbavuje takmer od všetkých vo vode rozpustených látok, minerálov. Následne sa demineralizovaná voda dočisťuje od zbytkových iónov v dočisťovacej jednotke cez makromolekulárne matrice iontomeniča ANEX / KATEX, kde dochádza k finálnemu dočisteniu predupravenej vody na úroveň čistoty vody destilovanej.

Vyrábajte si destilovanú vodu ekologicky, jednoducho, bez elektrickej energie na mieste použitia ...

Typy laboratórnej vody, deionizovanej vody

Typ II a III podľa ASTM

 • umývanie skla                                       
 • voda pre MIELE umývacie automaty                 
 • voda pre parnú sterilizáciu                             
 • základná analytická práca                              
 • voda pre batérie (akumulátory)                             
 • všeobecné čistiace procesy                         
 • zdroj vody pre špeciálne analyzátory   

Typ I podľa ASTM

 • príprava reagencií
 • kritické analytické aplikácie
 • maximálne účinné čistenie
 • iontová chromatografia(IC)
 • plynová chromatografia(GC)
 • AAC, HPLC
 • príprava bunkových a tkanivových kultúr
 • monoklonálne protilátky
 • PCR
 • elektro foréza
 • DNA štúdie
 • príprava pufrových roztokov
 

Kontakt:

LAB-WATER/Peter Ďuriš
Vlčany 913, 925 84 VLČANY

0949 211 384

Volajte aj cez víkendy.

DEIONIZOVANÁ VODA PRE LABORATÓRNE, MEDICÍNSKE, TECHNICKÉ ÚČELY

Copyright © 2024   LAB-WATER