Cenová / technologická ponuka

Potrebujeme vedieť :

Váš zdroj vody?

Ideálnym zdrojom vody pre destilačný a demineralizačný prístroj na vodu je pitná mestská voda z verejnej siete! Napojenie zariadenia na vodu z vlastného zdroja (studňa,vrt) sa posudzuje na základe analýzy.

Vašu spotrebu vody?

Pre optimálne navrhnutie výkonu zariadenia potrebujeme vedieť orientačnú spotrebu destilovanej, alebo demineralizovanej vody. Uveďte spotrebu vody za hod./deň/mesiac …

Účel využitia vody?

Potrebujeme vedieť, na aký účel budete destilátor, demineralizátor využívať, aby sme mali predstavu, na základe ktorej doporučíme najideálnejšie riešenie. Využitie ako laboratórna voda, technická voda, a pod. …

Cena zariadenia na základe
konfigurácie a výkonu

Do kontaktného formulára prosíme uvádzajte čo nejpodrobnejšie vaše požiadavky, uvedenia systémových parametrov a účelu využitia procesnej vody.

Špecifikácia a požiadavky:

Zdroj vody ( mestská voda-studňa ), tlak vody v systéme, rozbor vody ( pri studničnej vode ) je potrebný, tvrdosť surovej vody, merná elektrická vodivosť surovej vody, požadovaná spotreba vody, požadovaná vodivosť vody po úprave z destilátora v μS.cm-1, využitie destilovanej, demineralizovanej vody?

Pošlite nám požiadavku:

destilátor vody cena cenová ponuka demi voda

Aplikácia demi vody
v automatizovanom procese

Pri aplikácií pre biochemické analyzátory sú potrebné údaje o analyzátore, ako sú spotreba vody analyzátora v cykle nasávania vody, počet cyklov nasávania vody za 24 hod., či má analyzátor vlastné čerpadlo nasávania vody, zásobník vody v analyzátore, max. povolená hranica vodivosti.