Cenová, technologická ponuka

Potrebujeme vedieť :

Váš zdroj vody?

Ideálnym zdrojom vody pre destilačný prístroj, deionizátor vody je pitná mestská voda z verejnej siete! Napojenie zariadenia na vodu z vlastného zdroja (studňa, vrt) sa posudzuje na základe analýzy vody.

Vaša spotreba vody?

Pre optimálne navrhnutie výkonu zariadenia potrebujeme vedieť orientačnú spotrebu destilovanej vody. Uveďte približnú spotrebu vody za hod./deň/mesiac …

Účel využitia vody?

Uveďte na aký účel budete destilátor vody využívať, aby sme mali predstavu, na základe ktorej doporučíme ideálne riešenie.

Cena zariadenia na základe
konfigurácie a spotreby vody

Do kontaktného formulára prosíme uvádzajte čo nejpodrobnejšiu špecifikáciu požiadavky, uvedenia systémových parametrov a účelu využitia procesnej vody. Cena destilátora-deionizátora vody sa odvíja od výkonu jednotky.

Špecifikácia, požiadavky

Uveďte zdroj vody (mestská voda, studňa), tlak vody v potrubí ak máte možnosť zistiť, rozbor vody (pri studničnej vode), požadovaná spotreba vody, uveďte limit povolenej vodivosti vody pre vaše aplikácie v laboratóriu (μS/cm).

Pošlite nám požiadavku:

destilátor vody, cena, cenová ponuka, demi voda

Deionizovaná voda
v biochemických analyzátoroch

Pri použití deionizovanej (destilovanej) vody pre biochemické analyzátory sú potrebné údaje o analyzátore, ako sú spotreba vody analyzátora v cykle nasávania vody, počet cyklov nasávania vody za 24 hod., či má analyzátor vlastné čerpadlo, či obsahuje analyzátor aj zásobník vody, max. povolená hranica vodivosti vstupnej vody nastavená výrobcom analyzátora, prípadne iné doplňujúce parametre.

Kontakt:

LAB-WATER/Peter Ďuriš
Vlčany 913, 925 84 VLČANY

0949 211 384

Volajte aj cez víkendy.

DEIONIZOVANÁ VODA PRE LABORATÓRNE, MEDICÍNSKE, TECHNICKÉ ÚČELY

Copyright © 2024   LAB-WATER