Menu Zavrieť

Servis destilátora vody -
reverznej osmózy PurePro

Zabezpečujeme servis, údržbu destilátorov vody, deionizátorov vody, reverznej osmózy PurePro. Servisujeme, repasujeme aj nefunkčné jednotky destilátora – demineralizátora vody. Dodávame všetky základné filtračné vložky ako sedimentačné filtre, uhlíkové filtre na vodu, iontomeničové náplne ionexy PUROLITE MB400, molekulárne membrány na demineralizáciu vody.

Perióda výmeny základných filtrov ako sediment filtre a uhlíkové filtre sa menia min. 1x ročne, resp. každých 4 – 6 mesiacov v závislosti od spotreby destilovanej – demineralizovanej vody, od kvality surovej upravovanej vody.

Destilátor vody, demineralizátor vody,zariadenie na výrobu demineralizovanej vody, servis, iontomenič, ionex, purolite MB400

Výmena lôžka iontomeniča - Mixed-Bed

Výrobcovia udávajú rozdielne sorpčné kapacity ionexov, pri rôznych typoch. Preto nebudeme uvádzať presné výmenné kapacity ionexov, ich životnosť, nakoľko ich výmenná kapacita vzhľadom k objemu ionexového lôžka a objemu pretečenej vody ionexom je u každého klienta rozdielna, taktiež hlavnú rolu má kvalita vody po molekulárnej membráne, teplota vody. Uvádzame približný údaj z praxe: na 1 liter ionexu (mixed-bed) pripadá cca 500-700 litr. upravenej demi vody, po kvalitnej demineralizácií v RO jednotke. Čas výmeny ionexu sa nastavuje počas používania filtračného zariadenia individuálne, nakoľko požadovaná kvalita vody po ošetrení ionexom je všade rozdielna. Ionex sa mení vždy vtedy, ak hodnota vody prekročí povolenú maximálnu hranicu vodivosti, nakoľko každá aplikácia v laboratóriu, vo výrobných procesoch si vyžaduje rozdielnu kvalitu vody, limit mernej elektrickej vodivosti vody.

Destilačný prístroj na vodu, destilátor vody, demineralizátor vody

AQUAVIT Lab-Water
Vlčany 913, 925 84
okr. Šaľa  SLOVAKIA

Fakturačné údaje:
AQUAVIT s.r.o.
Vlčany 913
925 84 VLČANY
IČO: 47 624 67
DIČ: 2023986547
IČ DPH: Neplatci DPH.

Destilátor vody, destilačný prístroj na vodu, demi voda, destilovaná voda výroba

Tel.: +421 (0) 31-290 16 96
Tel.: +421 (0) 949 211 384

web: www.lab-water.sk


Spoločnosť zapísaná v OR okr.súdu
TRNAVA vložka 33655/T oddiel: Sro

Kontaktný formulár: