SERVIS DESTILÁTOROV VODY

SERVIS / NÁHRADNÉ DIELY / FILTRAČNÉ MÉDIÁ

Servis destilátora vody, deionizátora vody

Perióda výmeny základných filtrov ako sediment filter, uhlíkový filtre sa menia min. 1x ročne, resp. každých 4-6 mesiacov v závislosti od spotreby destilovanej, deionizovanej vody, od kvality surovej upravovanej vody. Zabezpečujeme servis, údržbu destilátorov vody, deionizátorov vody. Servisujeme, repasujeme aj nefunkčné jednotky destilátorov vody. Dodávame všetky základné filtračné vložky ako sedimentačné filtre, uhlíkové filtre na vodu, iontomeničové náplne ionexy typu mixed-bed, molekulárne membrány.

Servis destilátora vody
Destilátor vody, demineralizátor vody,zariadenie na výrobu demineralizovanej vody, servis, iontomenič, ionex, purolite MB400

Výmena lôžka iontomeniča / Mixed-Bed

Výrobcovia udávajú rozdielne sorpčné kapacity ionexov, pri rôznych typoch. Preto nebudeme uvádzať presné výmenné kapacity ionexov, ich životnosť, nakoľko ich výmenná kapacita vzhľadom k objemu ionexového lôžka a objemu pretečenej vody ionexom je v každej prevádzke rozdielna, taktiež hlavnú rolu má kvalita vody po molekulárnej membráne, a teplota vody. Uvádzame približný údaj z praxe: na 1 liter ionexu (mixed-bed) pripadá cca 500-1000 litr. upravenej demi vody, po kvalitnej demineralizácií v molekulárnej jednotke. Čas výmeny ionexu sa stanoví počas používania filtračného zariadenia individuálne, nakoľko požadovaná kvalita vody po ošetrení ionexom je všade rozdielna. Ionex sa mení vždy vtedy, ak hodnota vody prekročí povolenú maximálnu hranicu vodivosti vody (µS/cm), nakoľko každá aplikácia v laboratóriu, vo výrobných procesoch si vyžaduje rozdielnu kvalitu vody (povolený limit mernej elektrickej vodivosti vody).

Kontakt:

LAB-WATER/Peter Ďuriš
Vlčany 913, 925 84 VLČANY

0949 211 384

Volajte aj cez víkendy.

DEIONIZOVANÁ VODA PRE LABORATÓRNE, MEDICÍNSKE, TECHNICKÉ ÚČELY

Copyright © 2024   LAB-WATER