Servis destilátorov

SERVIS / NÁHRADNÉ DIELY / FILTRAČNÉ MÉDIÁ

Servis deionizátorov vody,
demineralizátorov vody

Perióda výmeny základných filtrov ako sediment filtre a uhlíkové filtre sa menia min. 1x ročne, resp. každých 4 – 6 mesiacov v závislosti od spotreby destilovanej – demineralizovanej vody, od kvality surovej upravovanej vody.

Zabezpečujeme servis, údržbu destilátorov vody, deionizátorov vody, reverznej osmózy PurePro. Servisujeme, repasujeme aj nefunkčné jednotky destilátora – demineralizátora vody. Dodávame všetky základné filtračné vložky ako sedimentačné filtre, uhlíkové filtre na vodu, iontomeničové náplne ionexy typu mixed-bed, molekulárne membrány na demineralizáciu vody.

Servis destilator vody
Destilátor vody demineralizátor vodyzariadenie na výrobu demineralizovanej vody servis iontomenič ionex purolite MB400

Výmena lôžka iontomeniča / Mixed-Bed

Výrobcovia udávajú rozdielne sorpčné kapacity ionexov, pri rôznych typoch. Preto nebudeme uvádzať presné výmenné kapacity ionexov, ich životnosť, nakoľko ich výmenná kapacita vzhľadom k objemu ionexového lôžka a objemu pretečenej vody ionexom je u každého klienta rozdielna, taktiež hlavnú rolu má kvalita vody po molekulárnej membráne, teplota vody. Uvádzame približný údaj z praxe: na 1 liter ionexu (mixed-bed) pripadá cca 500-700 litr. upravenej demi vody, po kvalitnej demineralizácií v RO jednotke. Čas výmeny ionexu sa nastavuje počas používania filtračného zariadenia individuálne, nakoľko požadovaná kvalita vody po ošetrení ionexom je všade rozdielna. Ionex sa mení vždy vtedy, ak hodnota vody prekročí povolenú maximálnu hranicu vodivosti, nakoľko každá aplikácia v laboratóriu, vo výrobných procesoch si vyžaduje rozdielnu kvalitu vody, limit mernej elektrickej vodivosti vody.