Destilácia vody - deionizácia vody - destilátory vody

Destilátor vody AQUAPURE-Lab 4/50MB predstavuje základnú verziu zariadenia na výrobu laboratórnej destilovanej vody (deionizovanej vody). Zariadenie produkuje vodu o výkone v priemere 4-6lit. destilovanej vody za hodinu. Uvedený destilátor vody doporučujeme do prevádzky, kde sa predpokladá menšia, alebo len občasná spotreba destilovanej vody. Destilačné zariadenie na vodu nájde svoje využitie v medicínskej, výskumnej oblasti, ako sú lekárne, zubné ambulancie, očné kliniky, kliniky plastickej chirurgie, laboratóriá rôzneho charakteru, alebo v technickom sektore, na výrobu technickej destilovanej vody.

Destilátor vody AQUAPURE-Lab 4/75MB  je vhodný ako náhrada za klasický starý sklenený destilátor vody, pre laboratóriá rôzneho charakteru. Výkon filtrácie je 6-9 litr. vody /h. Kvalita vody po dočistení cez zmes ANEX/KATEX je do 1 µS/cm-1.Výmena základných filtračných vložiek v priemere 4-6mes., výmena ionexu Mixed-Bed sa vykonáva na základe zmerania vodivosti deionizovanej vody konduktometrom, ionex sa vymení ak je vodivosť vody vyššia ako je povolený štandard. K zariadeniu vieme dodať aj zásobníky na destilovanú vodu podľa vlastného výberu.

Destilačné zariadenie na vodu AQUAPURE-Lab 4/100MB  určené do prevádzok s vysokou spotrebou destilovenej vody. Výkon filtrácie je 9-14 litr./h. Kvalita vody po dočistení cez ionex je do 1 µS/cm-1.Výmena základných filtračných vložiek v priemere 4-6mes., výmena ionexu Mixed-Bed sa vykonáva na základe zmerania vodivosti destilovanej vody konduktometrom, ionex sa vymení ak je vodivosť vody vyššia ako je povolený štandard. K zariadeniu je možné dodať zásobník na vodu s reguláciou napĺňania zásobníka.

Demineralizácia vody - demineralizátory vody

zariadenie na demineralizovanu vody

Demineralizátor vody AQUAPURE-Demi 3/50 slúži na demineralizáciu vody z vlastného vodného zdroja. Využitie pre technické a laboratórne účely s predpokladanou malou alebo minimálnou spotrebou demi vody. Zariadenie obsahuje vstupné filtre, ako sedimentačný filter s pórovitosťou 5μm, pre odfiltrovanie pevných čiastočiek z vody ako sú zákal, vodný piesok, hrdza, uhlíkový filter na odchlórovanie vody. Kvalita vody po demineralizácií má hodnotu vodivosti okolo 10-50 µS/cm-1. Výkon systému je 4-6 litr./hod. Pomer odpadovej vody a permeátu je 3-5:1/liter.

zariadenie na demineralizovanu vody

AQUAPURE-Demi 3/75 je výkonnejšia verzia pre väčšie objemy demi vody. Výkon zariadenia 6-9 litr./h. Kvalita vody po demineralizácií  je okolo 10-50 µS/cm-1. Demineralizátor vody je vhodný na výrobu technickej demineralizovanej vody, oplachovanie citlivých materiálov na vodný kameň, ako je sklo, a iné plochy vo výrobnom procese pre laboratóriá, umývanie laboratórneho skla a pod.. Zariadenie je možné rozšíriť o zásobník na vodu s objemom 25l.-30l.-50l. .

zariadenie na demineralizovanu vody

Demineralizačný prístroj na vodu AQUAPURE-Demi 3/100 určený do prevádzky s predpokladanou vyššou spotrebou demineralizovanej vody. Výkon zariadenia 9-14 litr./h. Kvalita vody po demineralizácií  je okolo 10-50 µS/cm-1. Demineralizátor vody je vhodný na výrobu technickej demineralizovanej vody, oplachovanie citlivých materiálov, ako sklo, a iné plochy vo výrobnom procese, umývanie laboratórneho skla. Zariadenie je možné rozšíriť o zásobník na vodu s objemom 25l.-30l.-50l. .