DESTILÁTOR VODY / DEIONIZÁTOR VODY

Zariadenie na výrobu deionizovanej vody do laboratória s malou, resp. s minimálnou spotrebou vody. Voda na riedenie, voda do lekárskych, laboratórnych prístrojov a pod.

Destilačný prístroj na vodu (deionizátor vody) so stredným výkonom na výrobu vody do zariadení a prístrojov s častým odberom vody za deň. Zosúladenie so zásobníkom je možné.

Prístroj na deionizovanú (destilovanú vodu) do prevádzok s veľkými nárokmi na spotrebu vody za pracovnú dobu. Zariadenie doporučujeme zosúladiť so zásobníkom 50l.

Destilátor vody – deionizátor vody nájde svoje uplatnenie v rôznych oblastiach v laboratórnych podmienkach výskumného, biologického, medicínskeho, potravinárskeho, a technického charakteru. Uvedené zariadenia doporučujeme do nových prevádzok, ale aj do zabehnutých laboratórií, kde si ešte vyrábajú destilovanú vodu klasickým spôsobom starým skleneným destilačným prístrojom. Efektivita zariadení na výrobu deionizovanej vody PURE-LAB spočíva vo výkone produkcie deionizovanej vody oproti klasickej destilácií elektrickým destilátorom vody, ktorý nie vždy dokáže vykryť nároky spotreby vody v laboratóriu, na pracovisku. Primárnou výhodou deionizátorov vody PURE-LAB že vyrábajú vodu bez nutnosti zapojenia do elektrickej siete. Výroba deionizovanej vody sa získava viacstupňovou filtráciou surovej vstupnej vody (molekulárna filtrácia vody, deionizácia vody cez polyelektrolyt) na základe tlaku vody v potrubí. Výsledkom je chemicky čistá voda, ktorá plnohodnotne svojimi vlastnosťami nahrádza vodu destilovanú.

ZARIADENIE NA DEMINERALIZOVANÚ VODU - DEMI VODA

zariadenie na demineralizovanu vody

Zariadenie na výrobu demineralizovanej vody vhodné pre prevádzky s malou spotrebou vody. Demineralizovaná voda zo zariadenia je vhodná na oplach citlivých povrchov, voda do zvlhčovačov vzduchu, na riedenie roztokov a pod.

zariadenie na demineralizovanu vody

Prístroj na demineralizovanú vodu so stredným výkonom pre pravidelnú spotrebu demi vody s väčšími nárokmi na objem vody. Demineralizovaná voda do prístrojov a zariadení, ktoré sú citlivé na vodný kameň, voda na riedenie …

zariadenie na demineralizovanu vody

Uvedené zariadenie predstavuje výkonnejšiu jednotku na výrobu demineralizovanej vody. Vhodné do prevádzky s pravidelnou, veľkou spotrebou vody. Pre technické dielne, laboratórium, voda na riedenie alkoholu …

Kontakt:

LAB-WATER/Peter Ďuriš
Vlčany 913, 925 84 VLČANY

0949 211 384

Volajte aj cez víkendy.

DEIONIZOVANÁ VODA PRE LABORATÓRNE, MEDICÍNSKE, TECHNICKÉ ÚČELY

Copyright © 2024   LAB-WATER