LABORATÓRNA FILTRÁCIA VODY

Destilačný prístroj na vodu

Zariadenia na výrobu demineralizovanej vody

Destilátor vody ako zdroj  ULTRAČISTEJ vody

destilátor vody, destilator vody,zariadenie na výrobu destilovanej vody, demineralizovanej vody. Prístroj na výrobu demi vody,destilácia vody, demineralizácia vody, destilačný prístroj na vodu do lekárne

Destilátor vody Vám navrhneme, skompletizujeme, v prípade možností a potrieb aj  namontujeme. Doporučujeme destilačný prístroj na vodu ako hlavný zdroj destilovanej vody do ďalšieho procesu redestilácie vody. Napríklad ako predúprava a výroba základnej destilovanej vody do systémov MILLIPORE, určených na výrobu ultračistej vody.

Konfigurácia zariadenia na výrovu destilovanej vody alebo demineralizovanej vody, ktorá bude vstupovať do ďalšieho procesu filtrácie, redestilácie vody podľa Vašej požiadavky. Pre čo najúčinnejšiu a najefektívnejšiu filtráciu-demineralizáciu vody pri nízkom tlaku vody v potrubí aplikujeme do obehu filtrácie tlakové čerpadlo na zvýšenie osmotického tlaku v molekulárnej membráne na optimálnych 5-6 bar.

Destilovaná voda

Destilovaná voda, alebo deionizovaná voda sa vyrába z predpripravenej demineralizovanej vody cez molekulárnu membránu. Princíp výroby destilovanej vody je fyzikálno – chemický cez membránu a iontomenič / ionex, ktorý spočíva v migrácií a výmene vo vode rozpustených iónov na základe ich elektrického náboja.

Demineralizovaná voda

Základná technická demineralizovaná voda vyrobená fyzikálnou metódou, molekulárnou filtráciou vody cez polopriepustnú membránu, v ktorej sa odstraňujú z vody takmer všetky rozpustené látky, minerály s účinnosťou demineralizácie až 90-98% odstránených chemických látok a minerálnych látok z vody.

DEMINERALIZOVANÁ VODA
do myčiek laboratórneho skla, sterilizačiek inštrumentov

Neoddeliteľným médiom systémov na umývanie laboratórneho skla a inštrumentária, sterilizačiek, je demineralizovaná voda. Demi voda je doporučená z dôvodu, že nezanecháva na povrchoch nánosy, je mäkká.
Z uvedeného dôvodu sa v zariadeniach nevytvára vodný kameň ani pri ohreve vody.

Laboratórna destilácia vody

Zabezpečte si efektívne a životnému prostrediu šetrné zariadenie na výrobu laboratórnej alebo procesnej destilovanej vody do vašeho laboratória, lekárne. Stačí zapojiť destilačné zariadenie na vodu do obehu na studenú vodu, pripojiť prípojku na odpadovú vodu a môžete destilovať. Vaša spotreba elektrickej energie = 0 (počas procesu výroby vody) Pomer odpadovej vody: 3-5 lit. :1 lit. (destilovanej vody) v závislosti od teploty, tlalu a koncentrácie surovej upravovanej vody.

Základné verzie destilátora – demineralizátora vody
Možnosť konfigurácie výkonu, automatickej prevádzky so zásobníkom na vodu

AQUAPURE-Demi 3/50 IN-LINE, demineralizátor vody
demineralizátor vody. Základné zariadenie na výrobu demineralizovanej  vody, pre menšiu spotrebu demi vody. Výkon 4-6l/hod. Kvalita vody 10-50 μS.cm.

AQUAPURE-Demi 3/75  demineralizátor vody
Zariadenie na výrobu demineralizovanej vody. Výkon 6-9 l/hod.. Kvalita vody cca 10-50 μS.cm. Možnosť konfigurácie so zásobníkom.

AQUAPURE-Lab 4/50 MB destilátor vody
Destilátor vody-deionizátor vody na výrobu destilovanej vody. Výkon 4-6 l/hod. Kvalita vody na výstupe cca 1 μS.cm. Možnosti konfigurácie: UV lampa …

destilátor vody, demineralizátor vody, destilačný prístroj na vodu, demineralizátor vody, destilátor vody do lekárne
Destilačný prístroj
na vodu do lekárne

Destilačný prístroj na vodu do lekárne ako zdroj aqua purificata. Efektívna a ekologická destilácia vody bez elektrickej energie ! Vlastníte ešte starý sklenený destilátor vody, s ktorým máte len samé problémy? …
Je čas na inováciu !

Destilátor vody

ako dôležitá súčasť
stomatologickej ambulancie

Destilátor vody laboratórny do stomatologickej ambulancie. Vyrobte si procesnú destilovanú vodu pohodlne priamo v ambulancii Destilovaná voda na oplach inštrumentária, riedenie laboratórnych roztokov, ako chladiaca voda turbiniek, autoklávy …  Stop skladovaniu balenej destilovanej vody!

destilátor vody, destilačný prístroj na vodu, demineralizátor vody

Výber z našich referencií z laboratórneho, medicínskeho, technického sektoru:

 • Prirodovedecka fakulta UK, Katedra fyzikalnej a teoretickej chémie v Bratislave ( laboratórium )
 • DENTAKRA s.r.o. Poprad ( stomatológia )
 • BIO G Medifarma s.r.o. Bratislava ( lekáreň )
 • NZZ-MUDr.Igor Moravčík-stomatológ, Hlohovec
 • PETRAMED s.r.o. ČADCA (Stomatológia)
 • MLYN KOLÁROVO a.s. ( laboratórium )
 • JITRANS logistik, spol. s r.o., Jihlava, ČR (voda do vysokozdvižných vozíkov )
 • STUBA FEI Bratislava ( vysokonapäťové laboratórium )
 • Fakulta priemyselných technológií Púchov ( laboratórium )
 • PHARMACY Company s.r.o. ( lekáreň ) Štúrovo
 • Regimed SR s.r.o. Bratislava ( lekáreň )
 • Prírodovedecká fakulta UK, Katedra genetiky, Bratislava ( laboratórium )
 • ARIES2 s.r.o. Tornaľa ( voda do laserov )

DOPRAVA  ZDARMA !

Zariadenia posielame aj do CZ

Copyright © 2019 AQUAVIT Lab Water

Scroll to Top