Destilátor vody (deionizátor vody) AQUAPURE-Lab ako hlavný zdroj destilovanej vody do ďalšieho procesu redestilácie vody. Napríklad ako predúprava a výroba základnej destilovanej vody do systémov MILLIPORE určených na výrobu ultračistej vody. Konfiguráciu zariadenia na výrovu destilovanej vody alebo demineralizovanej vody, ktorá bude vstupovať do ďalšieho procesu filtrácie, redestilácie vody navrhneme podľa Vašej požiadavky.
Destilátor vody
Destilátor vody, deionizátor vody na výrobu deionizovanej vody. Deionizovaná – destilovaná voda sa vyrába z predpripravenej demineralizovanej vody cez molekulárny filter CROSS-FLOW. Princíp výroby deionizovanej vody je fyzikálno chemický, ktorý spočíva v migrácií a výmene vo vode prítomných iónov v polyelektrolyte …

Základná demineralizovaná voda vyrobená fyzikálnou metódou, molekulárnou filtráciou vody cez špeciálnu membránu, v ktorej sa odstraňujú z vody takmer všetky rozpustené látky, minerály s účinnosťou eliminácie až 90-98% vo vode obsiahnutých častíc …

Destilátor vody v laboratóriu

Zabezpečte si efektívne a životnému prostrediu šetrné zariadenie na výrobu laboratórnej destilovanej vody. Stačí zapojiť destilačné zariadenie na vodu do obehu na studenú vodu, pripojiť prípojku na odpadovú vodu a môžete vyrábať. Vaša spotreba elektrickej energie = 0. Pomer odpadovej vody: 1,8-2,5 lit. :1 lit. (destilovanej vody) v závislosti od teploty, tlaku vody a koncentrácie surovej upravovanej vody.

Demi voda do myčiek
laboratórneho skla

Čistota laboratórneho skla je prvoradá, sklo musí byť po vysušení bez fľakov, povlaku, úplne čisté. Z uvedeného dôvodu na oplach laboratórneho skla sa musí používať výlučne deionizovaná voda, prípadne demi voda. Vieme Vám ponúknuť zdroj čistenej vody, avšak zosúladenie s myčkou laboratórneho skla si musíte už zabezpečiť sami …

Deionizovaná voda
pre kozmetickú výrobu
AQUA PURIFICATA

Vodný destilačný prístroj  je dôležitou súčasťou v kozmetickej výrobe, v lekárni, ako zdroj destilovanej (deionizovanej vody), aqua purificata. Deionizovaná voda na riedenie kozmetických dermálnych roztokov, mastičiek.  Efektívna a ekologická výroba (DI) vody bez elektrickej energie …

Stomatológia

VODA DO ZUBNEJ SÚPRAVY, AUTOKLÁVU

Destilátor vody v stomatologickej ambulancií na výrobu procesnej destilovanej vody priamo na mieste jej aplikácie. Destilovaná voda do zubnej súpravy, oplachovanie, riedenie roztokov, voda do autoklávu … Už žiadne kupovanie vody!

Destilátor vody, deionizátor vody, demineralizácia vody

Základné jednotky s možnosťou konfigurácie výkonu, automatickej prevádzky so zásobníkom

Zariadenie na demineralizovanú vodu.
Výkon 4-6l/h. Vodivosť 10-50 μS/cm.

Zariadenie na výrobu demineralizovanej vody.
Výkon 6-9 l/h. Kvalita vody cca 10-50 μS/cm.

Destilátor, deionizátor vody na destilovanú vodu. Výkon 4-6 l/h. Kvalita vody cca 0,5-0,8 μS/cm.

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám cez formulár ...

Špecifikujte čo najpresnejšie Vašu požiadavku, na aký účel budete používať destilovanú vodu, oblasť vášho pôsobenia. Zadajte príbližnú spotrebu destilovanej (demi vody) za deň/mesiac, typ zdroja vody (mestská voda/studňa), požadovanú kvalitu vody v µS/cm (vodivosť vody). Ak máte záujem o zásobník na vodu, uveďte to do požiadavky.

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Výber z našich referencií z chemického, medicínskeho, technického sektoru:

 • Cytopathos s.r.o. Bratislava, Histopatológia, analytika ( voda do analyzátorov )
 • Zdravý svet Holding s.r.o. Pov. Bystrica (voda na výrobu koloidného striebra)
 • DENTAKRA s.r.o. Poprad ( stomatológia )
 • IMODENT s.r.o., MUDr.Igor Moravčík, Hlohovec (stomatológia)
 • PETRAMED s.r.o. ČADCA (Stomatológia)
 • MLYN KOLÁROVO a.s. ( laboratórium )
 • JITRANS logistik, Jihlava, ČR (voda do vysokozdvižných vozíkov )
 • STUBA FEI Bratislava ( vysokonapäťové laboratórium )
 • Fakulta priemyselných technológií Púchov ( laboratórium )
 • REPROGEN, s.r.o. Bratislava, genetika ( destilátor vody )
 • Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava ( laboratórium )
 • Pálenica Sándor, Trstice (voda na riedenie alkoholu)

Kontakt:

LAB-WATER/Peter Ďuriš
Vlčany 913, 925 84 VLČANY

0949 211 384

Volajte aj cez víkendy.

DEIONIZOVANÁ VODA PRE LABORATÓRNE, MEDICÍNSKE, TECHNICKÉ ÚČELY

Copyright © 2024   LAB-WATER