LABORATÓRNA FILTRÁCIA VODY

DESTILÁTOR VODY, DEMI VODA

Zariadenia na demineralizáciu vody

Destilovaná voda -
zdroj ultračistej vody

Destilačný prístroj Vám navrhneme, skompletizujeme, podľa Vašich potrieb.
Zariadenie AQUAPURE-Lab ako hlavný zdroj destilovanej vody do ďalšieho procesu redestilácie vody. Napríklad ako predúprava a výroba základnej destilovanej vody do systémov MILLIPORE, určených na výrobu ultračistej vody. Konfigurácia zariadenia na výrovu destilovanej vody alebo demineralizovanej vody, ktorá bude vstupovať do ďalšieho procesu filtrácie, redestilácie vody podľa Vašej požiadavky.

destilátor vody, destilator vody,zariadenie na výrobu destilovanej vody, demineralizovanej vody. Prístroj na výrobu demi vody,destilácia vody, demineralizácia vody, destilačný prístroj na vodu do lekárne

Destilovaná voda

Destilovaná voda, alebo deionizovaná voda sa vyrába z predpripravenej demineralizovanej vody cez molekulárnu membránu. Princíp výroby destilovanej vody je fyzikálno – chemický cez membránu a iontomenič / ionex, ktorý spočíva v migrácií a výmene vo vode rozpustených iónov na základe ich elektrického náboja.

Demineralizovaná voda

Základná technická demineralizovaná voda vyrobená fyzikálnou metódou, molekulárnou filtráciou vody cez polopriepustnú membránu, v ktorej sa odstraňujú z vody takmer všetky rozpustené látky, minerály s účinnosťou demineralizácie až 90-98% odstránených chemických látok a minerálnych látok z vody.

DEMINERALIZOVANÁ VODA
do myčiek laboratórneho skla, sterilizačiek inštrumentov

Neoddeliteľným médiom systémov na umývanie laboratórneho skla a inštrumentária, sterilizačiek, je demineralizovaná voda. Demi voda je doporučená z dôvodu, že nezanecháva na povrchoch nánosy, je mäkká.
Z uvedeného dôvodu sa v zariadeniach nevytvára vodný kameň ani pri ohreve vody.

Laboratórna destilácia vody

Zabezpečte si efektívne a životnému prostrediu šetrné zariadenie na výrobu laboratórnej alebo procesnej destilovanej vody do vašeho laboratória, lekárne. Stačí zapojiť destilačné zariadenie na vodu do obehu na studenú vodu, pripojiť prípojku na odpadovú vodu a môžete destilovať. Vaša spotreba elektrickej energie = 0 (počas procesu výroby vody) Pomer odpadovej vody: 3-5 lit. :1 lit. (destilovanej vody) v závislosti od teploty, tlalu a koncentrácie surovej upravovanej vody.

Destilačné zariadenie
na vodu do lekárne

Destilačný prístroj do lekárne ako zdroj aqua purificata. Efektívna a ekologická destilácia vody bez elektrickej energie ! Vlastníte ešte starý sklenený destilátor vody, s ktorým máte stále problémy? …  Je čas na inováciu !

Základné verzie destilátora – demineralizátora vody
Možnosť konfigurácie výkonu, automatickej prevádzky so zásobníkom na vodu

AQUAPURE-Demi 3/50 demineralizátor vody

Základný demineralizátor vody, pre menšiu spotrebu demi vody. Výkon 4-6l/h. Vodivosť 10-50 μS/cm.

AQUAPURE-Demi 3/75 demineralizátor vody

Zariadenie na výrobu demineralizovanej vody. Výkon 6-9 l/h. Kvalita vody cca 10-50 μS/cm.

AQUAPURE-Lab 4/50 MB destilátor vody

Destilátor vody, deionizátor vody na výrobu destilovanej vody. Výkon 4-6 l/h. Kvalita vody cca 1 μS/cm.

Destilovaná voda
pre stomatológiu

Destilátor vody laboratórny do stomatologickej ambulancie. Vyrobte si procesnú destilovanú vodu pohodlne priamo v ambulancii. Destilovaná voda na oplach inštrumentária, riedenie laboratórnych roztokov, ako chladiaca voda turbiniek, autoklávy … Už žiadne kupovanie vody!

Výber z našich referencií z laboratórneho, medicínskeho, technického sektoru:

 • Prirodovedecka fakulta UK, Katedra fyzikalnej a teoretickej chémie v Bratislave ( laboratórium )
 • DENTAKRA s.r.o. Poprad ( stomatológia )
 • BIO G Medifarma s.r.o. Bratislava ( lekáreň )
 • IMODENT s.r.o., MUDr.Igor Moravčík, Hlohovec (stomatológia)
 • PETRAMED s.r.o. ČADCA (Stomatológia)
 • MLYN KOLÁROVO a.s. ( laboratórium )
 • JITRANS logistik, spol. s r.o., Jihlava, ČR (voda do vysokozdvižných vozíkov )
 • STUBA FEI Bratislava ( vysokonapäťové laboratórium )
 • Fakulta priemyselných technológií Púchov ( laboratórium )
 • PHARMACY Company s.r.o. ( lekáreň ) Štúrovo
 • Regimed SR s.r.o. Bratislava ( lekáreň )
 • Prírodovedecká fakulta UK, Katedra genetiky, Bratislava ( laboratórium )
 • ARIES2 s.r.o. Tornaľa ( voda do laserov )

DOPRAVA  ZDARMA !

Zariadenia posielame aj do CZ

Copyright © 2020 AQUAVIT Lab Water