Menu Zavrieť

LABORATÓRNA
FILTRAČNÁ TECHNIKA

DESTILÁTORY VODY, DEMINERALIZÁTORY VODY

Destilujte vodu ekologicky bez elektriny !

Výroba destilovanej vody ako zdroj  ULTRAČISTEJ vody

Destilátor vody do laboratória, destilačný prístroj na vodu, demineralizátor vody, demineralizovaná destilovaná voda, výroba

Navrhneme, skompletizujeme Vám, v prípade možností a potrieb aj  namontujeme vhodnú predúpravu destilačného prísroja na vodu ako hlavný zdroj destilovanej vody do ďalšieho procesu redestilácie vody. Napríklad ako predúprava a výroba základnej destilovanej vody do systémov MILLIPORE, určených na výrobu ultračistej vody.

Konfigurácia zariadenia na výrovu destilovanej  alebo demineralizovanej vody, ktorá bude vstupovať do ďalšieho procesu filtrácie, redestilácie vody podľa Vašej požiadavky. Pre čo najúčinnejšiu a najefektívnejšiu filtráciu-demineralizáciu vody pri nízkom tlaku vody v potrubí aplikujeme do obehu filtrácie tlakové čerpadlo na zvýšenie osmotického tlaku v molekulárnej membráne na optimálnych 5-6 bar.

Demineralizovaná voda

Základná technická demineralizovaná voda vyrobená molekulárnou filtráciou vody cez polopriepustnú membránu, kde sa odstraňujú z vody takmer všetky rozpustené látky, minerály s účinnosťou demineralizácie až 90-98% odstránených chemických látok a minerálnych látok z vody. Metóda výroby demineralizovanej vody je fyzikálna, bez použitia chemikálii. Demineralizovaná voda ideálna ako pracovné a chladiace médium pri výrobných procesoch, aj ako voda na riedenie roztokov.

Destilovaná voda

Destilovaná voda, alebo deionizovaná voda sa vyrába z predpripravenej demineralizovanej vody cez molekulárnu membránu. Princíp výroby destilovanej vody je fyzikálno – chemický cez membránu a iontomenič / ionex, ktorý spočíva v migrácií a výmene vo vode rozpustených iónov na základe ich elektrického náboja. V tomto prípade sa ióny viažu na polyelektrolyty na ANEX/KATEX. Takto vyrobená destilovaná, deionizovaná voda dosahuje vysokú chemickú čistotu. Uvedený proces neprodukuje chemické produkty, a funguje elektriny, na základe tlaku vody.

Destilátor vody, demineralizátor vody, destilačný prístroj na vodu, demineralizovaná voda, destilovaná voda, výroba

Laboratórne destilačné prístroje na vodu, demineralizátory vody:

Zabezpečte si efektívne a životnému prostrediu šetrné zariadenie na výrobu laboratórnej alebo procesnej destilovanej vody do vašeho laboratória, lekárne. Stačí zapojiť destilačný prístroj na vodu do obehu na studenú vodu, pripojiť prípojku na odpadovú vodu a môžete destilovať 🙂 Vaša spotreba elektrickej energie = 0 (počas procesu výroby vody) Pomer odpadovej vody: 3-5 lit. :1 lit. (destilovanej vody)

Žiadne komplikované elektronické obvody, jednoduchá údržba a prevádzka…  3 ročná záruka

Základné verzie destilátora – demineralizátora vody
Možnosť konfigurácie výkonu, automatickej prevádzky so zásobníkom na vodu

Destilátor vody, demineralizátor vody, zariadenie na výrobu demineralizovanej vody, demi voda

AQUAPURE-Demi 3/50 In-Line
demineralizátor vodyZákladné zariadenie na demineralizáciu vody, pre malé odbery demi vody. Výkon 4-6l/hod. Kvalita vody 10-50 μS.cm-1. Možnosť konfigurácie.

Destilátor vody, destilačný prístroj na vodu, laboratórny destilátor vody, demineralizátor vody

AQUAPURE-Demi 4/75  demineralizátor vody
Demineralizátor vody do laboratória, technickej dielne… Výkon 4-6 l/hod.. Kvalita vody cca 10 – 50 μS.cm-1. Možnosť konfigurácie so zásobníkom s reguláciou hladiny destilovanej vody.

Destilátor vody, destilačný prístroj na vodu, laboratórny destilátor vody

AQUAPURE-Lab 4/75 MB1 destilátor vody
Destilátor – deionizátor vody pre väčšie odbery vody. Výkon 4 – 6 l/hod. Kvalita vody na výstupe cca 1 μS.cm-1. Možnosti konfigurácie: UV lampa …

Destilačný prístroj do lekárne, destilátor vody, destilovaná voda, demineralizovaná voda, výroba

Destilačný prístroj
na vodu do lekárne

Vždy čerstvá destilovaná voda vhodná na riedenie, umývanie laboratórneho skla v lekárenskom laboratóriu. Efektívna a ekologická destilácia vody bez elektrickej energie ! Vlastníte ešte starý sklenený destilátor vody,s ktorým máte len problémy? … je čas na inováciu !

Destilátor vody

ako dôležitá súčasť
stomatologickej ambulancie

Vyrobte si procesnú destilovanú vodu pohodlne priamo v ambulancii Destilovaná voda pre oplach inštrumentária, umývanie, riedenie laboratórnych roztokov, ako chladiaca voda turbiniek, autoklávy … Stop skladovaniu balenej destilovanej vody, vyrobíte si laboratórnu – procesnú vodu koľko budete chcieť a kedykoľvek!

Destilátor vody, destilačný prístroj na vodu, zariadenie na výrobu destilovanej vody, demineralizovanej vody, demi voda
Destilátor vody, demineralizátor vody,zariadenie na výrobu demineralizovanej vody

Konfigurácia zariadení na destiláciu,
demineralizáciu vody

Zariadenia sa snažíme nakonfigurovať / prispôsobiť vašemu účelu aplikácie, aj podľa objemového výkonu, množstva odoberanej destilovanej / demineralizovanej vody, s možnosťou automatickej prevádzky spustenia a vypnutia filtrácie vody ( režim ON / OFF ).

Dodávame zásobniky na vyrobenú destilovanú vodu s objemom od 10 lit.- 20 lit.- 50 lit. s možnosťou odpúšťania destilovanej vody. Zásobník na vodu obsahuje plavák, ktorý zapína alebo vypína filtráciu vody / reguluje hladinu vody v nádrži.

Destilačný prístroj na vodu, destilátor vody, demineralizátor vody

AQUAVIT Lab-Water
Vlčany 913, 925 84
okr. Šaľa  SLOVAKIA

Fakturačné údaje:
AQUAVIT s.r.o.
Vlčany 913
925 84 VLČANY
IČO: 47 624 67
DIČ: 2023986547
IČ DPH: Neplatci DPH.

Destilátor vody, destilačný prístroj na vodu, demi voda, destilovaná voda výroba

Tel.: +421 (0) 31-290 16 96
Tel.: +421 (0) 949 211 384

web: www.lab-water.sk


Spoločnosť zapísaná v OR okr.súdu
TRNAVA vložka 33655/T oddiel: Sro

Kontaktný formulár: