DESTILÁTOR VODY LABORATÓRNY, DEIONIZÁTORY VODY, DEMINERALIZÁTOR VODY

Kvalitná destilovaná voda do zariadení v laboratóriu,
v medicínskych pracoviskách, v zubných ambulanciách

DEIONIZOVANÁ VODA -
zdroj ultračistej vody

Destilátor vody (deionizátor vody) AQUAPURE-Lab ako hlavný zdroj destilovanej vody do ďalšieho procesu redestilácie vody. Napríklad ako predúprava a výroba základnej destilovanej vody do systémov MILLIPORE určených na výrobu ultračistej vody. Konfiguráciu zariadenia na výrovu destilovanej vody alebo demineralizovanej vody, ktorá bude vstupovať do ďalšieho procesu filtrácie, redestilácie vody navrhneme podľa Vašej požiadavky.
Destilátor vody
Deionizovaná voda sa vyrába z predpripravenej demineralizovanej vody cez molekulárnu membránu. Princíp výroby destilovanej-deionizovanej vody je fyzikálno – chemický cez membránu a iontomenič /ionex, ktorý spočíva v migrácií a výmene vo vode rozpustených iónov na základe ich elektrického náboja v iontomeniči, kde sa viažu ióny na príslušný kladný alebo záporný pól v polyelektrolyte.

Základná technická demineralizovaná voda vyrobená fyzikálnou metódou, molekulárnou filtráciou vody cez polopriepustnú membránu, v ktorej sa odstraňujú z vody takmer všetky rozpustené látky, minerály s účinnosťou demineralizácie až 90-98% odstránených chemických látok a minerálov z vody.

DEMI VODA do myčiek laboratórneho skla, sterilizačiek inštrumentov

Neoddeliteľným médiom systémov na umývanie laboratórneho skla a inštrumentária, sterilizačiek, je demineralizovaná voda. Demi voda je doporučená z dôvodu, že nezanecháva na povrchoch nánosy, je mäkká. Z uvedeného dôvodu sa v zariadeniach nevytvára vodný kameň ani pri ohreve vody.

Laboratórna destilácia vody

Zabezpečte si efektívne a životnému prostrediu šetrné zariadenie na výrobu laboratórnej destilovanej vody v laboratóriu, v ambulancií. Stačí zapojiť destilačné zariadenie na vodu do obehu na studenú vodu, pripojiť prípojku na odpadovú vodu a môžete vyrábať vodu. Vaša spotreba elektrickej energie = 0. Pomer odpadovej vody: 3-5 lit. :1 lit. (destilovanej vody) v závislosti od teploty, tlaku vody a koncentrácie surovej upravovanej vody.

Deionizovaná voda (DI)
pre kozmetickú výrobu
AQUA PURIFICATA

Vodný destilačný prístroj  je dôležitou súčasťou v kozmetickej výrobe, v lekárni, ako zdroj destilovanej – deionizovanej vody, aqua purificata. Deionizovaná voda na riedenie kozmetických dermálnych roztokov, mastičiek.  Efektívna a ekologická výroba (DI) vody bez elektrickej energie !

Destilovaná voda
pre stomatológiu

Destilátor vody laboratórny do stomatologickej ambulancie. Vyrobte si procesnú destilovanú vodu pohodlne priamo v ambulancii. Destilovaná voda na oplach inštrumentária, riedenie laboratórnych roztokov, ako chladiaca voda turbiniek, autoklávy … Už žiadne kupovanie vody!

Destilátor vody, deionizácia vody, demineralizátor vody

Základné jednotky s možnosťou konfigurácie výkonu, automatickej prevádzky so zásobníkom

Základný demineralizátor vody pre menšiu spotrebu demi vody. Výkon 4-6l/h. Vodivosť 10-50 μS/cm.

Zariadenie na výrobu demineralizovanej vody.
Výkon 6-9 l/h. Kvalita vody cca 10-50 μS/cm.

Destilátor vody, deionizátor vody na výrobu destilovanej vody. Výkon 4-6 l/h. Kvalita vody cca 1 μS/cm.

Keď potrebujete poradiť, napíšte nám cez formulár!

Špecifikujte prosím čo najpresnejšie Vašu požiadavku, na aký účel budete používať destilovanú vodu, resp. uveďte typ prevádzky. Zadajte príbliźnú spotrebu destilovenej (demi vody) za deň/mesiac, typ zdroja vody (mestská voda/studňa), požadovanú kvalitu vody v µS/cm (vodivosť vody). Ak máte záujem o zásobník na vodu, uveďte aj túto skutočnosť.

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Výber z našich referencií z laboratórneho, medicínskeho, technického sektoru:

 • Cytopathos s.r.o. Bratislava, Biomedicínska analytika ( voda do analyzátorov )
 • DENTAKRA s.r.o. Poprad ( stomatológia )
 • BIO G Medifarma s.r.o. Bratislava ( lekáreň )
 • IMODENT s.r.o., MUDr.Igor Moravčík, Hlohovec (stomatológia)
 • PETRAMED s.r.o. ČADCA (Stomatológia)
 • MLYN KOLÁROVO a.s. ( laboratórium )
 • JITRANS logistik, Jihlava, ČR (voda do vysokozdvižných vozíkov )
 • STUBA FEI Bratislava ( vysokonapäťové laboratórium )
 • Fakulta priemyselných technológií Púchov ( laboratórium )
 • PHARMACY Company s.r.o. ( lekáreň ) Štúrovo
 • REPROGEN, s.r.o. Bratislava, genetika ( destilátor vody )
 • Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava ( laboratórium )
 • ARIES2 s.r.o. Tornaľa ( voda do laserov )

Kontakt:

AQUAVIT Lab-Water
Vlčany 913, 925 84 VLČANY

0949 211 384

Volajte aj cez víkendy.

destilačný prístroj na vodu

Doprava zdarma v rámci SK/CZ

Copyright © 2022 AQUAVIT Lab-Water